Aankoopbegeleiding

 

  • U wilt de meest gunstige prijs betalen;
  • De beste opleverdatum en voorwaarden;
  • Bouwkundig advies; 
  • Geen problemen achteraf;
  • Vast tarief € 950,- excl. BTW

 

Maar hoe is de bouwkundige staat? Is de vraagprijs die gehanteerd wordt wel juist? Misschien staat het “graag willen van een woning” voor u voorop en laat u zich daardoor leiden. Op basis van deze argumenten hebben wij een 5 stappen plan ontwikkeld dat u helpt bij het aankopen van een woning.

Stap 1

Wij stellen uw woonwensen na een uitgebreid gesprek vast en voeren u in als woningzoekende.
Gratis inschrijven »

Stap 2

De eerste bezichtiging van de door u geselecteerde woningen gaat u zelf verrichten om een eerste indruk te krijgen. Vervolgens gaan wij samen kijken naar de door u geselecteerde woningen. Wij kijken tijdens deze bezichtiging met een kritisch oog naar de bouwkundige staat van het pand en zullen navraag doen omtrent belangrijke zaken die u dient te weten. Zoals het bestemmingsplan, erfdienstbaarheden, mogelijke verontreiniging, etc.

Na de bezichtiging bespreken wij met u de belangrijkste aspecten van de woning.

Stap 3

Met onze ervaring en marktkennis zijn wij in staat de juiste waarde van de woning te bepalen. Waarde-belemmerende aspecten worden hier als vanzelfsprekend in meegenomen. Zodra over alle vraagpunten duidelijkheid bestaat, kunnen de onderhandelingen worden begonnen. De onderhandeling strategie wordt vooraf uitgebreid met u doorgenomen, en uiteraard wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Stap 4

Wij dragen er zorg voor dat de koopovereenkomst juist wordt opgemaakt, waarna wij samen met u de koopovereenkomst doornemen, de gemaakte afspraken worden hierin vastgelegd zoals: de koopsom, de leverdatum, de ontbindende voorwaarden, de boete voor het niet nakomen van afspraken, enzovoort. De makelaar zal de koopakte nauwkeurig nalopen en waar nodig bijstellen.

Stap 5

Voordat het transport bij de notaris plaatsvindt doen wij samen met u de laatste inspectie van de woning. De makelaar zorgt ook voor de notariële begeleiding. De akte wordt gecontroleerd alsmede de nota van afrekening.

Wij helpen u graag bij het zoeken en aankopen van een nieuwe woning, vanaf de bezichtiging tot aan de notaris, voor een vast tarief van € 950,- exclusief BTW.

Neem contact met ons op