We beantwoorden graag jouw vragen!

Je wilt een huis kopen of verkopen. Jouw thuis; een waardevolle plek. Een plek die je helemaal eigen maakt, of hebt gemaakt. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En waar kun je terecht met al je vragen? Kent Makelaars staat voor je klaar!

Huis kopen

Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.
Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in de koopakte. 

Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. Je krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wil je bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet je dit melden bij het uitbrengen van jouw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 

Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. 

Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.
Dit zijn de stappen die je doorloopt: 
- De meeste kopers starten met een oriënterend hypotheekgesprek. Indien jouw financiële situatie volledig duidelijk is en je op de hoogte bent van de maximale hypotheeksom die je kunt lenen, kun je deze stap overslaan. Een oriënterend hypotheekgesprek is vrijblijvend en zorgt ervoor dat je precies weet waar je aan toe bent! 
- Start jouw zoektocht naar een geschikte woning: op onze website vind je het huidige aanbod van KenT Makelaars.
- Bekijk de video, foto’s en omschrijving van alle woningen. 
- Maak een afspraak voor een bezichtiging.  

Jonge(re) kopers vragen zich vaak af of ze een hypotheek krijgen als ze een studieschuld aan het afbetalen zijn: ook met een studieschuld kun je een eigen huis kopen en een hypotheek afsluiten. De hoogte van jouw studieschuld is wél van invloed op de maximale hypotheeksom die je kunt lenen. Wil je hier meer over weten? Dan verwijzen we je door naar een hypotheekadviseur die je kan adviseren over jouw persoonlijke situatie.   
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.
Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 
De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen

Huis verkopen

Jouw verkoopmakelaar ontvangt van de koper of de aankoopmakelaar van de koper een openingsbod. Het betreft de prijs én de voorwaarden waaronder het bod wordt gedaan. Er zijn een aantal zaken die je kunt doen:
- Het bod accepteren
- Een tegenvoorstel doen
- Het bod afwijzen en geen tegenvoorstel doen
 
Op het moment dat je een tegenvoorstel uitbrengt, ben je echt in onderhandeling. KENT verzorgt gedurende de hele onderhandeling de communicatie met de tegenpartij en in nauw overleg bespreken we de stappen die we gaan doorlopen.
   

jekunt zelf jouw woning verkopen, maar is dat verstandig?. Je moet álles zelf regelen en uitzoeken: van het bepalen van een goede vraagprijs, het onderhandelen tot het opmaken van de koopakte. Het is heel verstandig om een verkoopmakelaar in te schakelen bij de verkoop van jouw woning. Niet alleen komt er juridische kennis bij kijken, maar het kost ook heel veel tijd. Een verkoopmakelaar heeft alle kennis en expertise in huis om jouw woning voor een goede prijs te verkopen. De kosten betalen zich ruimschoots terug. 
Na verkoop van je huis neem je de woonverzekeringen mee naar een ander huis. De verzekeringen gekoppeld aan je hypotheek worden vaak beëindigd.  Laat je daar door adviseren door jouw hypotheekadviseur! 
Als je jouw zoektocht bent gestart naar een nieuwe woning, komt er veel op je af. Waar wil je wonen? Aan welke eisen moet jouw nieuwe woning voldoen? Welke maximale hypotheeksom kun je lenen? Ga je de hulp van een verkoopmakelaar in schakelen bij de onderhandelingen? KenT Makelaars zorgt help je graag.

Elke verkoper heeft een meldplicht, wat inhoudt dat je alle gebreken (zichtbaar en onzichtbaar) deelt met een toekomstige eigenaar. Via de vragenlijst die je van de verkoopmakelaar krijgt, kun je duidelijk maken wat de eigenschappen van het huis zijn. Ben je hier niet eerlijk over en komt een gebrek na de sleuteloverdracht naar boven? Dan is er sprake van een verborgen gebrek en kun je aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Laat je hier goed over informeren. Heb je hier andere vragen over? Dan kun je altijd contact met ons opnemen!  
Als je de verkoop van jouw huis door een verkoopmakelaar laat regelen, worden er veel werkzaamheden uit handen genomen. Een verkoopmakelaar heeft marktkennis en ervaring: dat levert je veel voordelen op! Voor de diensten van een verkoopmakelaar betaal je courtage. Bij KenT Makelaars kom je niet voor verrassingen te staan: in onze bemiddelingsopdracht leggen we exact uit hoe onze diensten werken. 

Van eerste kijkers tot sleuteloverdracht: een woning verkopen is een spannende aangelegenheid. Het onderhandelen over een woningprijs is vaak alleen weggelegd voor mensen met stalen zenuwen. Anderen zien het als een zenuwslopend proces. KENT Makelaars helpt!
Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Zolang er nog geen handtekeningen onder een koopakte zijn gezet, kunnen beide partijen nog van de koop afzien. Zodra je een handtekening hebt gezet, kun je je niet meer terugtrekken. De koper kan wel nog van de koop afzien: hij heeft drie dagen bedenktijd en kan de ontbindende voorwaarden inzetten. Komt de koper zijn verplichtingen niet na? Dan mag je als verkoper aanspraak maken op de 10% waarborgsom.
Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.

Hypotheek

Na de verkoop van jouw woning moet er nog iets gebeuren met de hypotheek. Je kunt de hypotheekvormen meenemen, maar een nieuwe hypotheekvorm kiezen is ook een optie. De overwaarde neem je mee naar de volgende woning om volledig gebruik te kunnen maken van de hypotheekrenteaftrek. Een restschuld is te financieren in een eventuele nieuwe hypotheek.  
De overwaarde kun je vrij besteden als je niet weer een ander huis koopt. Ga je binnen drie jaar weer kopen? De overwaarde investeren in de nieuwe woning is verstandig. Als je het niet doet, vervalt het recht op hypotheekrenteaftrek voor een deel van de betaalde hypotheekrente. Over de hypotheekschuld ter grootte van de overwaarde heb je geen fiscaal voordeel meer.

Onderhandelingen

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. 

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat indien partijen er over de bijzaken niet eens kunnen worden, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken wel eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.
Iedere makelaar heeft een eigen onderhandelstijl, maar een ding is altijd aan de orde: jij bent de baas! Jouw verkoopmakelaar ontvangt rechtstreeks van de koper of de aankoopmakelaar het openingsbod. Pas op het moment dat jij, of jouw verkoopmakelaar namens jou, een tegenvoorstel doet, ben je in onderhandeling. Gedurende de onderhandelingen adviseert de verkoopmakelaar wat jouw mogelijkheden zijn en communiceert hij namens jou met de koper. Alles staat in het teken van het krijgen van een zo hoog mogelijke verkoopsom onder de gunstigste voorwaarden.
De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
Het eerste bod van een potentiële koper heet het openingsbod. Je kunt dit afwijzen, een tegenvoorstel doen of het direct goedkeuren. Of het bod ook echt een goed bod is, hangt af van een aantal factoren, zoals: 
- Hoe lang staat jouw huis al te koop?
- Hoeveel bezichtigingen zijn er geweest? 
- Hoeveel bezichtigingen staan er nog ingepland?
- Staat het bod in verhouding tot jouw minimale verkoopprijs? 
- Onder welke (ontbindende) voorwaarden wordt het bod uitgebracht?
Samen met jouw verkoopmakelaar bespreek je de mogelijkheden. KENT Makelaars doet er alles aan om je te ondersteunen en samen een strategie te bedenken die resulteert in de beste verkoopopbrengst van jouw woning én in een prettig verkoopproces.

U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.